Herdis Oftebro startet opp Høyland I KFUK-Speidere oktober 1967 for jenter. Våren/høsten 1968 startet Arnlaug Haaland og Einar Lindland hver sin ulveflokk i 1.Høyland KFUM-Speidere for gutter. De drev speiderarbeidet i menigheten i mange år, og har sørget for at mange har fått med seg verdifull ballast og gode minner.

Mye har skjedd siden 1967, men frem til nå så har det vært organisert og drevet etter stort sett samme modell som i oppstarten.  Gruppe navnet har vert knyttet opp mot menigheten gruppa ”hører” hjemme i.   Gruppa beholdt ”Høyland” navnet etter menighetsdelingen Høyland/Hana i 1996.  Dette var naturlig da gruppa hadde medlemmer fra begge menigheter, og vi hadde en aktiv enhet som drev på Bogafjell.

I oktober 2003 slo forbundene Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere seg sammen, og guttene og jentene fikk samme forbund.  Dette førte til at vi fikk en felles ”ledelse” på krets og landsplan.  Vi fikk også nye grønne skjorter som overtok for jentenes brune og guttenes blå, og nytt felles forbundsmerke.

Vi er også medlemmer av hvert vår verdensforbund.  Jentene er medlemmer av WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og guttene av WOSM (World Organization of the Scout Movement)

Så nå bruker gutter og jenter samme skjorter, forskjellen er verdensmerket på armen.   

Jentene skiftet navn til Hana KFUK-KFUM-speidere januar 2004 dette som følge av sammenslåingen av de to forbudene.  Guttene skilte i august lag med ”Bogafjell” gjengen, som da hadde vokst til å bli en stor gruppe med over 60 medlemmer. ”Bogafjell” flokk/tropp beholdt Høyland navnet, dette var naturlig siden de ligger i Høyland menighet.  18.jannuar ble det skrevet ny historie. Det ble da på gruppeting godkjent nye felles grupperegler, organisasjonsstruktur, økonomi etc. Dette ble den formelle stadfestelsen av sammenslåingen av jentene og guttene på Hana, som er gyldig fra 1/1-05. Det nye navnet er Hana KFUK-KFUM-speidere.

Høyland KFUK-KFUM-speidere var aktiv som gruppenavn frem til 2017 da den skiftet navn til Bogafjell KFUK-KFUM-speidere.