Hana KFUK-KFUM-Speidere er speidergruppe med medlemmer fra skolekretsene Aspervika, Hana, Sviland, Austrått og Iglemyr.

Vi har Speidertilbud for jenter og gutter fra 1.klasse. 

Vi deler inn i enheter ut fra alder