Stifinner (3.-4. klasse)
Møtetid: Torsdager kl. 17:30 til 19:00