Stifinner (3.-4. klasse)
Møtetid: Onsdager kl. 17:30 til 19:00